Penzijní připojištění

penze :: Penzijní fond Allianz je nejúspěšnější za rok 2010!
:: Nejvyšší zúročeni 3% ze všech Penzijních fondů - srovnání.

Sjednat online penzijní připojištění

Penzijní připojištění umožňuje zvýšit účastníkovi jeho příjem v post-produktivním věku nad úroveň důchodu ze státního důchodového pojištění. Při očekávaném poklesu státního důchodu v relaci ke mzdě to umožní zachovat dostatečnou životní úroveň i po odchodu do důchodu.

Penzijní připojištění je nejvýhodnější forma spoření se státním příspěvkem!
Penzijní připojištění

» sjednat online «
Bonusy pro vás:

Proč si sjednat penzijní připojištění u Allianz?

 • Slevy až 85 % na ostatní pojištění občanů, vozidel, majetku a osob
 • Nejnižší provozní náklady na objem prostředků ve správě mezi penzijními fondy v ČR.
 • Nabídka 5 druhů penzí: doživotní penze, doživotní penze se zaručenou dobou, doživotní penze s pozůstalostní penzí, doživotní penze lineárně rostoucí (nárůst o 1%, 2% nebo 3%), doživotní penze s pojistnou částkou pro případ smrti – pouze u Allianz PF.
 • Možnost snížení příspěvku až na minimum 100 Kč měsíčně bez sankcí. Možnost přerušení placení až na 1 rok. Možnost odložení placení až na 1 rok.
 • Státem garantovaný příspěvek až 1800 Kč ročně
 • První informace o stavu účtu již po čtyřech měsících od počátku. Rozesílání ročních výpisů. Možnost předplacení sjednaného příspěvku na libovolnou dobu dopředu. Klient může v průběhu trvání smlouvy měnit podstatné náležitosti smlouvy.
 • Za administrativní a správní úkony nejsou účtovány žádné poplatky.
 • Podíly na výnosech hospodaření penzijního fondu
 • Daňová zvýhodnění až o 12 000 Kč ročně
 • Státní dozor Ministerstva financí ČR a Komise pro cenné papíry, dozor depozitáře
Státní příspěvek pro penzijní připojištění
Měsíční příspěvek od účastníkaod státu nyníod státu od roku 2013
100 Kč50 Kč0 Kč
200 Kč90 Kč0 Kč
300 Kč120 Kč90 Kč
400 Kč140 Kč110 Kč
500 Kč150 Kč130 Kč
600 Kč150 Kč150 Kč
700 Kč150 Kč170 Kč
800 Kč150 Kč190 Kč
900 Kč150 Kč210 Kč
1.000 Kč a více150 Kč230 Kč


Sorvnání penzijních fondů
Penzijní fondPorovnání v %
20062007200820092010
Allianz PF 3,11 3,05 3,0 3,0 3,0
ČSOB PF Stabilita 2,75 2,4 0,05 1,4 1,5
PF Česká pojišťovna 3,3 2,4 0,4 1,2 2,0
PF Česká spořitelna 3,04 3,07 0,4 1,28 2,3
PF AXA 2,5 2,2 0 2,0 1,5
PF Komerční banky 3 2,33 0,58 0,24 2,2
PF ING 3,6 2,5 0,04 0,1 2,1
PF Generali 3,74 4,1 2 2,4 2,1


Zhodnocení penzijního fondu Allianz

Zhodnocení penzijního fondu Allianz

Daňové výhody

 • Poplatník (účastník penzijního připojištění) má možnost snížit svůj základ daně o jim zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, snížené o částku 6 000 Kč ročně (na 500 Kč měsíčně, t.j. 6 000 Kč ročně se již poskytuje státní příspěvek). Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňované období činí 12 000 Kč.
 • Zaměstnavatel může příspěvky zaplacené za své zaměstnance, a to v rozsahu až 3 % hrubé mzdy, zahrnout do daňových nákladů.
 • Zaměstnanci se nezdaňují příspěvky, které za něj zaplatí jeho zaměstnavatel na penzijní připojištění, a to až do výše 5% z jeho hrubé mzdy.
 • Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je osvobozen od odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění až do výše 5 % z jeho hrubé mzdy.
 • Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je osvobozen od odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění až do výše 5 % z jeho hrubé mzdy.
schéma penzijního připojištění

Daňový automat

„Daňový automat“ je jedinečná služba Allianz penzijního fondu pro všechny účastníky, kteří chtějí jednoduše využívat daňové úlevy spojené s penzijním připojištěním. Mezi základní výhody této služby pro klienty patří: všechny úkony spojené se službou jsou zdarma sjednáním této služby se k ničemu nezavazují snadno si sníží daňový základ a tak ušetří na daních.

Nabídka penzijního připojištění pro firmy

Podle § 27 odst. (5) zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem může za účastníka platit penzijnímu fondu příspěvek nebo jeho část třetí osoba. Třetí osobou může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Příspěvek nebo jeho část může tedy za své zaměstnance, kteří jsou účastníky penzijního připojištění, platit též zaměstnavatel.

Nabídka penzí a dávek

Penzijní plán fondu schválený Ministerstvem financí ČR pod č.j. 32/94.141/2004-326/EO obsahuje nabídku všech druhů dávek, které umožňuje zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění.

Penzijní připojištění poskytuje: starobní, invalidní, výsluhovou a pozůstalostní penzi, jednorázové vyrovnání, příp. odbytné. V souladu s bodem 5, článku 2 penzijního plánu Allianz penzijního fondu, a.s. (dále jen AZPF) si účastník sjednává při uzavření smlouvy automaticky poskytování starobní penze. Účastník si dále může sjednat penzi invalidní a výsluhovou. Pozůstalostní penze se uzavírá vyplněním fyzické osoby , které vznikne v případě úmrtí účastníka nárok na odbytné nebo pozůstalostní penzi (dále jen "oprávněná osoba").

Reference našich klientů

Jirka, 20 let, technik
Jirka si uzavřel penzijní připojištění u Allianz měsíční příspěvek: 300 Kč, od státu obdrží 120 Kč, firma mu neposkytuje žádný příspěvek. V 60 letech bude mít naspořeno a může si vybrat celkem: 385 357 Kč.
Jirka přispěl: 144 000 Kč
Jirka obdržel: 183 757 Kč
Celkový výnos: 385 357 Kč
Blanka, 33 let, účetní
Blanka si sjednala u Allianz penzijní připojištění v 18 letech, spoří si: 500 Kč měsíčně, do státu obdrží 150 Kč, od zaměstnavatele 200 Kč. V 60 letech si chce nechat jednorázově částku vyplatit: 849 066 Kč
Blanka přispěla: 252 000 Kč
Blanka obdržela: 420 666 Kč
Celkový výnos: 849 066 Kč
Pavel, 50 let, učitel
Pavel si nechal v 50 letech převést naspořené penzijní připojištění k Allianz penzijnímu fondu, obdržel bonus 2% a úrazové pojištění na 2 roky zdarma. Spoří si 1000 Kč od svých 25 let. Pojištění si chce vybrat v 65 letech.
Bonus za převod: 14 000 Kč
Pavel přispěl: 420 000 Kč
Pavel obdržel: 512 974 Kč
Celkový výnos: 995 974 Kč

Penzijní připojištění Allianz - online sjednání s bonusem

Bonusy pro vás:
Penzijní připojištění - podmínky
Reference našich klientů:
"Po online uzavření penzijního připojištění jsem další den obdržela poštou smlouvy penzijního připojištění k podepsání. Smlouvy jsem podepsala a zaslal zpět. Ještě jednou díky."
Paní Jana z Prahy.

:: Penzijní fond Allianz je nejúspěšnější za rok 2010!
:: Nejvyšší zúročeni 3% ze všech Penzijních fondů - srovnání.

Sjednat online penzijní připojištění

Online sjednání penzijního připojištění je rychlý a efektivní způsob uzavření penzijního připojištění s bonusem. Po online sjednání vám nejpozději do tří pracovních dnů zašleme na vaši adresu podepsané smlouvy penzijního připojištění s bonusem.

Váš měsíční vklad:
Vstupní věk:
Spoření do věku:

Celková naspořená částka
s příspěvkem od státu a úroky:
Měsíční státní příspěvek:


Částka spořená za měsíc musí být minimálně 100,- Kč.
Od 18 let.
Minimální doba trvání pojištění je 5 let.
Zobrazí se výsledná částka, která se skládá z: vašich měsíčních vkladů, příspěvků od státu a zúročení.